Hvem er Ecovent

Vi er en Dansk udvikler, producent og sælger af  komponenter og systemer til balanceret ventilation med varme- genvinding, der lever op til de nye energikrav i bygningsreglementet. Vi lægger i den forbindelse vægt på at demonstere, dokumentere og teste ventilationsløsninger bl.a. i sam- arbejde med førende aktører indenfor lavenergibyggeri og Teknologisk Institut. Vores produkter er baseret på mere end 10 års udviklingsarbejde indenfor balanceret ventilation med varmegenvinding og vi tilbyder primært aggregater til ventilation af boliger, kontorer, institutioner og industri. Læs mere her

Vores speciale er Innovativt indeklima!

Vore produkter

Vi har udviklet en ny type kompakt ventilationsenhed med modstrøms-varmegenvinding - R200. Den er kun 26 cm tyk og kan f.eks. indpasses i en skillevæg, samtidig med at den har et meget lavt elforbrug og støjniveau. Virkningsgraden på 85–90 % sikrer en tilfredsstillende forvarmning af indblæsningsluften når ventilationsaggregatet og ventilationskanaler placeres indenfor klimaskærmen. Læs mere her